Home | Subsidies | Meldplicht | Contact

Fiscale regelingen duurzame energie in uw organisatie

Graag zetten wij de uitgangspunten van drie fiscale regelingen op het gebied van investeren in duurzaam energie onder elkaar.

"Samen aan de slag met het verduurzamen van onze organisaties!”

Als u investeert in zonnepanelen kunt u deze kosten in mindering brengen op de fiscale winst over het kalenderjaar van aanschaf.

Maakt u in het jaar van investeren geen winst, dan mag u de kosten ook in mindering brengen in de daarop volgende 9 jaar. Of in het voorgaande jaar (in het geval van vennootschapsbelasting) of in de 3 voorgaande jaren (in het geval van inkomstenbelasting) ten opzichte van het moment van aanschaf.

Er zijn drie regelingen die onder voorwaarden benut kunnen worden.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA biedt maximaal een aftrek van 28% van de investering op de fiscale winst. Dit is een algemene investeringsaftrek die op veel investeringen in bedrijfsmiddelen van toepassing is. Het kent een drempelbedrag en neemt af tot nul bij grote investeringen. Zie voor meer info de belastingdienst.

Energie investeringsaftrek (EIA)

De EIA biedt een aftrek van 45% (jaar 2019) van de investering op de fiscale winst. Echter, de installatie van de zonnepanelen moet groter zijn dan 25 kWp op een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3*80 Ampère of minder. Zie voor meer info de belastingdienst.

De EIA en de KIA mag u stapelen.

Voorbeeld 1

 • Zonnepanelen bij een jaargebruik tot 10.000 kWh en minder dan 25 kWp vermogen.
 • 20 panelen van 300 Wattpiek (6 kWp), leveren circa 4.860 kWh per jaar. Alleen KIA mogelijk.
 • Aanschaf €6.600,- ex btw.
 • Dit wordt verlaagd met de fiscale regeling KIA:
 • Van netto €351,- (19% vpb) tot maximaal €956,- (51,75% IB) als belastingvoordeel op de aanschaf.
 • Terugverdientijd* is 8 jaar of minder bij salderen.

Voorbeeld 2

 • Zonnepanelen bij een jaargebruik tot 40.000 kWh en minder dan 25 kWp vermogen.
 • 80 panelen van 300 Wattpiek (24 kWp), leveren circa 21.600 kWh per jaar.
 • Aanschaf €26.400,- ex btw.
 • Dit wordt verlaagd met de fiscale regeling KIA:
 • Van netto €1.404,- (19% vpb) tot maximaal €3.825 (IB 51,75%) als belastingvoordeel op de aanschaf.
 • Terugverdientijd* is 9 jaar (IB 51,75%) tot 10 jaar (VB 19%)

Voorbeeld 3

 • Zonnepanelen bij een jaargebruik tot 40.000 kWh en meer dan 25 kWp vermogen.
 • 140 panelen van 300 Wattpiek (42 kWp), leveren circa 37.800 kWh per jaar. EIA en KIA mogelijk.
 • Aanschaf €46.200,- ex btw.
 • Dit wordt verlaagd met de fiscale regelingen KIA en EIA:
 • Van netto €6.408,- (19% vpb) tot maximaal €17.453,- (51,75% IB) als belastingvoordeel op de aanschaf.
 • Terugverdientijd* is 6 jaar (IB 51,75%) tot 8 jaar (VB 19%)

*Kader: Installatie kost € 1,10 per Wattpiek. Inkoopprijs stroom is 3,7 eurocent per kWh. Geen inflatie of kostenstijging van deze basisprijs stroom. Jaarlijks een reservering van 1% van de investering voor onderhoud. Rendementsverlies van de zonnepanelen geschat op 0,8% per jaar.

MKB winstvrijstelling

Naast EIA en KIA bestaat ook de MKB winstvrijstelling voor bedrijven die Inkomsten belasting afdragen, deze is 14%, en kan van invloed zijn op het effect van de EIA en KIA voor bedrijven met inkomstenbelasting.
Bij het plaatsen en up-to-date houden van de website wordt de uiterste zorgvuldigheid nagestreefd. Voor de juistheid of volledigheid kan echter niet worden ingestaan.

Zie voor meer informatie over EIA en de KIA.

Advies nodig?

Wilt u uw organisatie ook verder verduurzamen? De adviseur energie biedt u graag ondersteuning!


Hendry Klooster | adviseur duurzame energie
T. 085-8771359
E. office@enerless.nl