Home | Subsidies | Meldplicht | Contact

Subsidies

De SDE+ is een subsidie op de energie die met de zonnepanelen wordt geproduceerd. Als u SDE+ wilt benutten dan kunt u geen EIA toepassen.

"Samen aan de slag met het verduurzamen van onze organisaties!”

De SDE++ is voor verschillende technieken om duurzame energie te produceren. In het voorjaar en het najaar wordt de regeling open gesteld voor aanvragen. De regeling biedt een basisbedrag (per kWh) die gerelateerd is aan het soort duurzame energieproductie. Ook in 2022 wordt er weer SDE++ subsidie beschikbaar gesteld.

De subsidie die wordt uitgekeerd is het basisbedrag vermindert met de gemiddelde marktprijs (per kWh) van stroom in een jaar. De subsidie wordt gedurende 12 of 15 jaar uitgekeerd. De minimumgrootte van bijvoorbeeld een zonnepanelen-installatie is 15 kWp.

De regeling heeft ook de mogelijkheid zelf het basisbedrag te noemen waar u met uw business case genoeg aan heeft om de investering mogelijk te maken.

De technieken voor duurzame energie staan in concurrentie met elkaar bij de aanvraag en aanvragen worden toegekend op volgorde van indiening tot het beschikbare budget is uitgeput. De projecten die weinig subsidie vragen per kWh mogen eerder ingediend worden en maken daarmee een grotere kans op de SDE++ subsidie.

Zie voor meer info de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Advies nodig?

Wilt u uw organisatie ook verder verduurzamen? De adviseur energie biedt u graag ondersteuning!


Hendry Klooster | adviseur duurzame energie
T. 085-8771359
E. office@enerless.nl