Home | Subsidies | Meldplicht | Contact

Organisatie verduurzamen? Ridderkerk faciliteert!

Uw eigen energie opwekken, overstappen op elektrisch vervoer, bedrijfsprocessen meer energie-efficiënt maken? Gemeente Ridderkerk brengt uw verduurzamingsambities graag verder.

"Samen aan de slag met het verduurzamen van onze organisaties!”

Vanaf heden kunt u terecht bij de nieuwe gebiedsmanager duurzaamheid. Hij staat u bij met raad en daad, vanuit het nieuwe platform: de TransitieWerkplaats Ridderkerk.

Maak kennis met energie-adviseur Hendry Klooster. Als gebiedsmanager heeft hij al mooie duurzaamheidsresultaten geboekt in de regio, onder andere als aanjager van de 1e fase richting een energieneutraal bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering. Het komende jaar richt hij zijn pijlen op Ridderkerk.

“Mijn streven: alle ondernemers in Ridderkerk bijstaan in het realiseren van hun verduurzamingsambities. Ik weet dat veel ondernemers in Ridderkerk al overtuigd zijn van het nut van duurzaam ondernemen voor zowel hun personeel, omgeving als organisatie. Met het sluitend maken van hun business case zorg ik graag voor dat laatste stukje motivatie! Van willen, naar: doen!”

Goed voorbeeld, doet volgen!

Duurzaam ondernemer betekent ook: durven samenwerken. Het kijken over de grenzen van de eigen organisatie; kennis delen, ervaringen uitwisselen en het vormen van collectieven daar waar er raakvlakken zijn ten aanzien van centrale inkoop, financiering of subsidies.

Met de Transitiewerkplaats Ridderkerk is er één centraal platform waar ervaringen en resultaten worden gedeeld. Waar ondernemers elkaar vinden in het verduurzamen van hun organisaties.

Bestaande initiatieven, zoals de lokale energiecoöperatie en de Duurzaamheidskring Ridderkerk, worden hierin uiteraard ook meegenomen. Goed voorbeeld, doet volgen!

Het delen van kennis staat centraal - bijvoorbeeld over het verkrijgen van subsidies en het voldoen aan de eisen die de Milieuwet stelt ten aanzien van uw verduurzaming.

Ga in gesprek!

Het is voor ondernemers fijn hier een klankbord bij te hebben en ook samen te werken met andere ondernemers. Mocht u in gesprek willen met Hendry Klooster dan kunt u hem bereiken via telefoon 06-11725800 / e-mail: hklooster@enerless.nl.

Advies nodig?

Wilt u uw organisatie ook verder verduurzamen? De adviseur energie biedt u graag ondersteuning!


Hendry Klooster | adviseur duurzame energie
T. 085-8771359
E. office@enerless.nl